زندگينامه
نام : علـى (ع)
لقب: رضا,فاضل, سراج الله , صابر
کنيه: ابوالحسن , ابومحمد
نام پدر: موسى
نام مادر: تكتم (نجمه)
سال تولد: 11 ذى القعده 148ه
محل تولد: مدينه
تعداد فرزندان: 1 پسر1 دختر
عمر شريف ايشان: 55

مدت رهبري: 20
تاريخ شهادت: آخرصفر 203ه
نام قاتل: مامون
محل دفن: مشهد