زندگينامه
نام : موسى (ع)
لقب: كاظم,عالم,صالح,امين, صابر
کنيه: ابوالحسن , ابوعلى
نام پدر: جعفر
نام مادر: حميده خاتون
سال تولد: 7 صفر 128ه
محل تولد: ابوا(بين مكه ومدينه)
تعداد فرزندان: 18پسر19دختر
عمر شريف ايشان: 55

مدت رهبري: 35
تاريخ شهادت: 25 رجب 183ه
نام قاتل: سندى بن شاهك
محل دفن: كاظمين