زندگينامه
نام : محمد (ع)
لقب: باقرالعلوم,امين,هادى,شاكر
کنيه: ابوجعفر
نام پدر: على
نام مادر: فاطمه بنت الحسن
سال تولد: 3 صفر يا 1 رجب 57 يا58ه
محل تولد: مدينه
تعداد فرزندان: 5 پسر2 دختر
عمر شريف ايشان: 57

مدت رهبري: 19
تاريخ شهادت: 7 ذالحجه 114ه
نام قاتل: ابراهيم بن وليد
محل دفن: بقيع