زندگينامه
نام : حسين (ع)
لقب: سيدالشهد,اسبط الثانى, زكى
کنيه: ابوعبدالله
نام پدر: على
نام مادر: فاطمه
سال تولد: 3 شعبان 4ه
محل تولد: مدينه
تعداد فرزندان: 3 پسر2 دختر
عمر شريف ايشان: 57

مدت رهبري: 11
تاريخ شهادت: 10 محرم 61ه
نام قاتل: شمر بن ذى الجوشن
محل دفن: كربلا