زندگينامه
نام : حسـن (ع)
لقب: مجتبى,سبط الاول,امين , تقى
کنيه: ابوالقاسم , ابومحمد
نام پدر: على
نام مادر: فاطمه
سال تولد: 15 رمضان 3ه
محل تولد: مدينه
تعداد فرزندان: 8 پسر7 دختر
عمر شريف ايشان: 47

مدت رهبري: 10
تاريخ شهادت: 7 يا 28 صفر 50ه
نام قاتل: جعده دختر اشعث
محل دفن: بقيع