زندگينامه
نام : موسى (ع)
سال تولد: سال 1571 قبل از ميلاد

مدت رهبري: 40
تاريخ شهادت: سال1451 قبل ازميلاد