زندگينامه
نام : فاطمه(ع)
لقب: زهرا,بتول,حورا,زكيه,صديقه
کنيه: ام ابيها , ام الايمه
نام پدر: محمد
نام مادر: خديجه بنت خويلد
سال تولد: 20 جمادالثانى 5 بعثت
محل تولد: مكه
تعداد فرزندان: 3 پسر2 دختر
عمر شريف ايشان: 18

تاريخ شهادت: 3يا13 جمادى الاول11ه
نام قاتل: قنفذ
محل دفن: مدينه