زندگينامه
نام : علـى (ع)
لقب: هادى,نقى,امين,عسكرى, فقيه
کنيه: ابوالحسن
نام پدر: محمد
نام مادر: سمانه (مقرييه)
سال تولد: 15 ذى الحجه يا 2رجب 212ه
محل تولد: مدينه
تعداد فرزندان: 4 پسر1 دختر
عمر شريف ايشان: 42

مدت رهبري: 33
تاريخ شهادت: 3رجب يا27ج ثانى254ه
نام قاتل: معتز عباسى
محل دفن: سامرا