لغت: کوميدي
نوينسده نمايش هاي خنده دار , هنرپيشه نمايش هاي خنده دار